Verklaring inzake gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonlijke gegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens opgeslagen (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten b.v. de naam van de bezochte pagina, datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren.

Klantaccountbestellingen

Klantaccount
Bij het openen van een klantaccount verzamelen we uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming te beïnvloeden totdat u deze intrekt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen als dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet beschikbaar stellen hiervan betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG en is vereist voor de uitvoering van een contract met u. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de rederijen en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en door u geselecteerde IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Recensies, nieuwsbrieven

Recensies, nieuwsbriefgegevensverzameling wanneer een opmerking wordt geschreven
Bij het reageren op een artikel of een bijdrage verzamelen we alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) voor zover u deze verstrekt. De verwerking dient om opmerkingen in te schakelen en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking te beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer u uw opmerking publiceert, worden de naam die u heeft opgegeven en het e-mailadres dat u heeft opgegeven, gepubliceerd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
We gebruiken uw e-mailadres, ongeacht het contract, alleen voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op uw toestemming is uitgevoerd, te beïnvloeden totdat u deze intrekt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de overeenkomstige link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.


Verzenddienstverlener

Doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus
We geven uw e-mailadres door aan de transporteur als onderdeel van het contract, op voorwaarde dat u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot de intrekking te beïnvloeden.

Betalingsdienstaanbieder

PayPal gebruiken
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Je kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Plug-ins

Gebruik van YouTube
We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited op onze website (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube is één met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA) 94043, VS; "Google") -partner.
De functie geeft video's weer die zijn opgeslagen op YouTube in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en heeft zich er daarom toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy (https: // www .youtube.com / t / privacy)).

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens bewaard voor de duur van de garantieperiode, rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten onder Art. 15 tot 20 AVG op: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21, lid 1 AVG, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG en verwerking met het oog op directe reclame.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in onze opdruk.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet rechtmatig is.

Recht op bezwaar

De hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met toekomstig effect om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met het oog op directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens voor directe reclame.

Laatste update: 19.11.2018

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »